Hospital Klinikum Hanau: Hanau, Alemanha

WRL Frankfurt Architekten